§ 1 Informacje ogólne

 1. Na potrzeby tego regulaminu zostają zdefiniowane poniższe sformułowania:
  • sprzedawca – firma MMIP SP. Z O.O z siedzibą w ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 40/2, 26-600 Radom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942945, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin (LU), VI wydział, NIP: 796-300-83-12, REGON: 520840157, kapitał zakładowy w wysokości  5 000 PLN, adres poczty elektronicznej: kontakt@wydawnictwommip.pl
  • towar, produkt – to przedmiot fizyczny w postaci drukowanych książek
  • sklep, serwis, sklep internetowy, portal – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów, dostępny pod adresem https://wydawnictwommip.pl
  • konsument, klient, zamawiający – jest osobą fizyczną,  osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Dokonuje on zakupu książki w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ kc)
 2. Ta strona jest obsługiwana przez MMIP SP. Z O.O. Słowa takie jak „my”, „nas”, „nam(i)”, „nasze/naszą/nasi/naszym(i)” odnoszą się do firmy (MMIP SP. Z O.O). Oferujemy tę stronę, zawarte na niej informacje, narzędzia i dostępne usługi, dla Ciebie użytkowniku, jednak jest to uzależnione od  zaakceptowania przez Ciebie tego regulaminu, warunków, zasad i komunikatów przedstawionych w tym zestawieniu.
 3. Poprzez wejście na naszą stronę i kupienie od nas książki, interesujesz  się naszym “Towarem” i wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie, oraz postanowienia i zasady, zawarte tutaj albo dostępne poprzez linki do stron internetowych umieszczonych w poniższym regulaminie. Wskazany regulamin obowiązuje każdego użytkownika owej strony, w tym: sprzedawców, przeglądarki internetowe, klientów, kupców i osoby przyczyniające się do zawartości strony.
 4. Prosimy abyś  uważnie zapoznał się z naszym Regulaminem przed rozpoczęciem z korzystania ze strony i wejściem na nią. Jeżeli wejdziesz lub użyjesz któregoś z elementów naszej strony, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w tym Regulaminie. Jeśli zgadzasz się tylko częściowo z punktami regulaminu, nie możesz skorzystać z naszej strony lub innych usług.
 5. Wszystkie nowe narzędzia i dodatkowe funkcjonalności, które dodawane są do istniejącego sklepu podlegają postanowieniom poniższego Regulaminu. Najnowszą wersję Regulaminu możesz sprawdzić na tej stronie w dowolnym momencie.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji i edytowania dowolnych treści owego Regulaminu przez umieszczanie informacji o zaktualizowaniu. Jak również do dokonywania zmian na naszej stronie. Odpowiedzialność za sprawdzanie strony w poszukiwaniu zmian w Regulaminie spoczywa na Tobie. Odwiedzanie przez Ciebie naszej strony po umieszczeniu przez nas informacji o aktualizacji rozumiemy jako akceptację tych zmian.
 6. Nasza strona oparta jest na darmowym silniku WordPress, który umożliwia nam przedstawienie i zaproponowanie Tobie naszej oferty. Płatności realizujemy dzięki zewnętrznej aplikacji, udostępnionej przez www.przelewy24.pl.
 7. Jeżeli wyrażasz zgodę na te Warunki Świadczenia Usług, oświadczasz, że jesteś  pełnoletni(a) według obowiązującego  prawa w Polsce i wyrażasz zgodę aby z tej strony korzystały także wszystkie niepełnoletnie osoby na Twoim utrzymaniu.
 8. Używanie naszych książek w celach nielegalnych lub nieupoważnionych jest niedozwolone, Korzystanie z Usług w sposób łamiący prawo (w tym praw autorskich) również jest niedozwolone.
 9. Przesyłanie poprzez stronę i do strony robaków lub wirusów, lub kodów o charakterze szkodliwym jest niedozwolone. Jeżeli w jakiś sposób naruszysz  następujące warunków korzystania z usługi, będzie to skutkowało konsekwencjami prawnymi.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Firma MMIP SP. Z O.O zastrzega sobie prawo do zaprzestania wykonania usługi w każdym momencie i z dowolnego powodu. 
 2. Dane kart kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu między sieciami.
 3. Akceptujesz, że inne Twoje treści mogą być przesyłane bez szyfrowania i obejmować (a) transmisję poprzez różne sieci; oraz (b) zmiany wymagane do przystosowania się do technologii sieci internetowych lub urządzeń. 
 4. Zobowiązujesz się do nie odtwarzania, duplikowania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania albo wykorzystywania w sposób podobny naszych książek. Chyba, że uzyskasz naszą pisemna zgodę na takie działanie.
 5. Nagłówki tego regulaminu służą jedynie jako ogólne odniesienie. Nie będą ograniczać ani wpływać w inny sposób na ten regulamin.
 6. Realizacja zamówienia klienta zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.

§ 3 Poprawność, kompletność i terminowość informacji

 1. Za wszelkie niedokładne, niekompletne i nieaktualne informacje opublikowane na tej stronie nie ponosimy odpowiedzialności. Informacje, które zamieszczamy na stronie, mają charakter ogólny. Co wiąże się z tym, że nie należy na nich polegać ani wykorzystywać jako jedynego źródła podejmowania istotnych decyzji bez skonsultowania z dokładniejszym, bardziej kompletnym albo bardziej aktualnym wykazem informacji. Wszelkie ryzyko związane z działaniem opartym na materiałach zawartych na tej stronie oceniasz i ponosisz samodzielnie.
 2. Ta strona internetowa zawiera określone informacje historyczne. Informacje te nie są informacjami aktualnymi – są podane tylko do Twojej wiadomości. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści strony w każdym momencie, równocześnie nie mamy obowiązku aktualizacji żadnych informacji na naszej stronie. Monitorowanie wszystkich zmian na naszej stronie leży po Twojej stronie.

§ 4 Zmiany cen

 1. Możemy zmienić ceny naszych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Jak również, mamy prawo modyfikować albo zaprzestać oferowania sprzedaży produktów (lub niektórych pakietów) w każdym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności przed Tobą ani innymi osobami/podmiotami trzecimi za wszelkie modyfikacje, zmiany cennika czy chwilową lub stałą niedostępność produktów.

§ 5 Produkty

 1. Pewne produkty mogą być dostępne tylko i wyłącznie online, na naszej stronie internetowej. Te produkty mogą być dostępne w limitowanych ilościach, a ich ewentualne zwroty i wymiany będą się odbywać zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
 2. Zdjęcia naszych produktów, które widzisz w naszym sklepie, zostały stworzone w taki sposób, by oddawały rzeczywistość jak najlepiej i najdokładniej. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze Twojego komputera oddadzą rzeczywisty wygląd i barwę produktu.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość, ale nie jesteśmy zobowiązani, by ograniczyć sprzedaż naszych produktów dowolnej osobie, na dowolnym obszarze geograficznym lub w dowolnej jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w każdym wyżej wymienionym przypadku z osobna. Zastrzegamy sobie prawo do limitowanej ilości niektórych produktów, które oferujemy. Opisy naszych produktów albo ich ceny mogą się zmienić w dowolnej chwili bez powiadamiania, według naszego uznania. Mamy prawo do wstrzymania produkcji i sprzedaży dowolnego produktu w dowolnej chwili. Którakolwiek oferta produktów, jaka jest przedstawiana na tej stronie, nie obowiązuje tam, gdzie są zabronione przez prawo.
 4. Nie możemy zagwarantować, że nasze produkty, informacje, albo inne materiały uzyskane przez Ciebie, bądź kupione będą spełniać Twoje oczekiwania pod względem jakościowym lub że błędy w produkcie będą podlegać korekcie.

§ 6 Poprawność informacji rozliczeniowych i informacji o koncie

 1. Zastrzegamy sobie możliwość anulacji jakiegokolwiek zamówienia, które zostanie u nas złożone. Możemy ograniczać zamówienie złożone przez klienta indywidualnego. Ograniczenia obejmować mogą zamówienie złożone przy użyciu tej samej karty kredytowej i/lub zamówień złożonych z tym samym adresem rozliczeniowym bądź dostawy. Gdy zmienimy albo anulujemy Twoje zamówienie, będziemy podejmować próbę przekazania Ci tej informacji za pomocą e-maila albo telefoniczną. Jeżeli uznamy, że złożone zamówienie wygląda na zamówienie dealera, odsprzedawcy albo dystrybutorów, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia go, czy nawet blokowania.
 2. Jesteś zobowiązany i zobowiązujesz się, że Twoje dane podawane podczas składania wszystkich zamówień w naszym sklepie, są prawdziwe, kompletne i aktualne.
 3. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj naszą Politykę Zwrotów w tym Regulaminie.

§ 7 Dodatkowe narzędzia

 1. Za naszym pośrednictwem możesz uzyskać dostęp do narzędzi osób trzecich i firm zewnętrznych. Zaznaczamy, że podmiotów tych nie monitorujemy, nie kontrolujemy i nie mamy na nie żadnego wpływu.
 2. Korzystasz na własne ryzyko i według własnego uznania z innych opcji narzędzi oferowanych na tej stronie internetowej oraz jesteś odpowiedzialny, za zaznajomienie się z zasadami, na jakich podmioty trzecie udostępniają te narzędzia.
 3. Może się tak zdarzyć, że w przyszłości za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy oferowali nowe usługi. Te nowości będą podlegały temu Regulaminowi.

§ 8 Komentarze użytkowników, opinie oraz inne zgłoszenia

 1. Jeżeli prześlesz nam na własne życzenie swoje kreatywne pomysły, propozycje czy inne materiały mogące pomóc nam w rozwoju strony internetowej, za pomocą drogi internetowej czy pocztowej, wyrażasz zgodę na to, byśmy je edytowali, wdrażali, publikowali, rozpowszechniali i wykorzystywali, bez konieczności konsultowania tego z Tobą. Przesłanie do nas Twojego pomysłu, dotyczącego rozwoju naszej strony internetowej, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na jego wykorzystanie, bez konieczności rekompensaty finansowej, czy innej.

§ 9 Informacje prywatne

 1. Przekazywanie danych personalnych za pośrednictwem tego sklepu podlega naszemu Regulaminowi. Zobacz naszą Politykę Prywatności.

§ 10 Błędy, niezgodność z prawdą i zatajanie faktów

 1. Może się zdarzyć, że na naszej stronie pojawią się informacje z błędami: ortograficznymi, informacyjnymi, nieścisłości. Mogą one dotyczyć opisów produktów, cen, promocji. Mamy prawo do ich korygowania, zmieniania, aktualizowania. 

§ 11 Działania zakazane

 1. Poza innymi zakazami wyznaczonymi w tym Regulaminie, nie możesz używać tej strony lub jej treści: 
  (a) w sposób naruszający prawo; 
  (b) w sposób nakłaniający innych do naruszenia prawa lub brania w tym procesie udziału; 
  (c) w sposób naruszający prawa, rozporządzenia, reguły międzynarodowe, federalne, prowincjonalne/wojewódzkie, a także przepisy lokalne; 
  (d) w sposób naruszający nasze prawo własności intelektualnej lub własności intelektualnej innych; 
  (e) aby nękać, obrażać, znieważać, szkodzić, zniesławiać, pomawiać, lekceważyć, zastraszać czy dyskryminować na podstawie płci, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego, rasy, wieku, narodowości lub niepełnosprawności; 
  (f) aby przekazywać fałszywe lub mylące informacje; 
  (g) aby przesyłać wirusy i inne tego typu złośliwe oprogramowanie, które może wpływać na funkcjonalność lub świadczenie usług na tej strony i innych stronach lub ogólnie w Internecie; 
  (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych ludzi; 
  (i) do działań typu spam, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling czy scraping;
  (j) w celach niemoralnych czy obscenicznych; oraz 
  (k) w celu obchodzenia zabezpieczeń związanych z tą witryną lub inną powiązaną stroną internetową, dowolną inną stroną internetową lub ogólnie w Internecie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku naruszenia Regulaminu, w tym w punkcie powyższym.

§ 12 Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

 1. Nie zapewniamy i nie gwarantujemy, że podczas korzystania z naszych usług nie wystąpią żadne błędy, zakłócenia, opóźnienia i że usługa będzie bezpieczna.
 2. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać przy użyciu serwisu, będą dokładne lub niezawodne.
 3. Akceptujesz, że od czasu do czasu możemy zaprzestać oferowania produktów na czas nieokreślony lub anulować ją całkowicie, bez wcześniejszego powiadomienia.
 4. Samodzielnie oceniasz i ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem, lub nieumiejętnością korzystania, z tej strony. 
 5. W żadnym przypadku firma MMIP SP. Z O.O nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, roszczenia oraz straty wynikające z użytkowania tej strony oraz korzystania z naszych produktów.

§ 13 Rozwiązanie umowy i polityka zwrotów

 1. Klient wyraża wolę zawarcia umowy poprzez dodanie wybranych towarów do koszyka, określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności i wysyłki, zapoznanie się z treścią regulaminu, wypełnienie formularza, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się z regulaminem i wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” na stronie sklepu.
 2. Klient może wypowiedzieć usługę w pierwszych 14 dniach od złożenia zamówienia lub 14 dni po zakończeniu przedsprzedaży kontaktując się z nami i zawiadamiając, że nie chcesz już korzystać z naszych produktów.
 3. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej towaru na adres sprzedawcy, czyli Warszawa, ulica Marii Dąbrowskiej 5/153.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca otrzymaną płatność. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku sprzedaży towaru, sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Formularz zwrotu towaru jest dostępny pod tym linkiem. Po uprzednim wypełnieniu Klient zobowiązany jest o dołączenie formularza zwrotu towaru wraz z towarem i przesłania go na wskazany przez sprzedawcę adres, czyli Warszawa, ulica Marii Dąbrowskiej 5/153.

§ 14 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar i usługi wolne od wad.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji posprzedażnej dla towarów i usług.
 3. Klient może w ciągu dwóch lat od doręczenia mu towaru składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru lub samego procesu zakupowego opisanego w regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają na podstawie art. 558 § 1 kc odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania na temat Regulaminu wysyłaj na kontakt@wydawnictwommip.pl
 2. Regulamin ma zastosowanie do zamówień złożonych od dnia 20 września 2023 r.